Home | Groepen | Meditaties & artikelen

Lezen: Johannes 14:18-21 (NBV)

 

Tekst: …IK leef en ook jullie zullen leven. (Johannes 14:19c)

 

Vandaag is onze Mirjam jarig. Er is eigenlijk geen mooiere dag om jarig te zijn: op Pasen! Omdat Jezus leeft, mag jij leven. 'Lang zal ze leven in de gloria. Hiep, hiep, hoera!', dat zullen we zeker zingen. Een lang leven wensen we haar toe. Maar is het u wel eens opgevallen, dat we erachteraan 'in de gloria' zingen? Waar komt dit 'in de gloria' vandaan? Dat moet vanuit het christelijk geloof in dit verjaardagslied terecht gekomen zijn. Eigenlijk is dit bekende verjaardagslied dus een christelijk lied. Je zou zelfs kunnen zeggen: een paaslied. Want écht lang leven is alleen maar mogelijk dankzij dat 'in de gloria.' Waar is die gloria? Nu al daar waar God is in Zijn stralende luister en heerlijkheid. Straks als de hemel op de nieuwe aarde zal zijn. Lang leven in de gloria is zalig, eeuwig, leven.

 

Hoe kom ik daaraan? Dankzij Pasen. Dankzij de Opgestane Jezus Christus. Hij heeft en geeft het gloria-leven, het eeuwige leven. Dat leven heeft kwaliteit en doel en zin. Het begint niet pas na de dood. Nee, het begint nu al als je gaat geloven in Jezus. Wie vandaag van harte Pasen gaat vieren, zal lang met Christus leven in Zijn gloria!

 

Hoe kan ik Pasen leren vieren? Door te luisteren naar Jezus. Zonder zijn woorden weten we eigenlijk niet wat écht leven is. Trouwens : we verkijken ons dan ook op de dood. Er is namelijk met 'dood' meer aan de hand, dan dat iedereen nu eenmaal 'natuurlijk' dood gaat. Er sterven immers veel méér mensen dan nodig is. Velen sterven veel te vroeg. Je moet de mensen de kost niet geven die leven ten koste van anderen. Belust op macht of geld gaan ze over lijken.

Weten lieve mensen wél wat leven is? Driftig halen ze uit het leven wat erin zit, maar regelmatig bespringt hen de doodsangst. Ze doen er alles voor om jong en vitaal te blijven. Maar als je sterven moet, wat zijn dan je laatste woorden? Jezus zegt het ons voor: Ik leef en je zult leven!

 

Jezus zag zijn levenseinde naderen. Zijn levensroeping vervulde Hij zó dat de vijanden van het leven -de zonde, de duivel en de dood- Hem spoedig besprongen. Drieëndertig jaar jong was Hij, toen ze Hem onschuldig ter dood veroordeelden. Hij die Eén was met de levende God ging bewust de doodlopende weg van ons mensen op om ieder te kunnen terugbrengen bij de Levensbron.

 

Discipelen, leerlingen riep Hij om op zijn school te komen. De school van de levenskunst.

Om hen uit te leggen wat het betekent dat wie Hem volgt het eeuwig leven ontvangt. Om hen voor te bereiden op zijn dood. In de hoofdstukken 14-17 van het Johannes evangelie lezen we hoe Hij afscheid nam van zijn volgelingen.

 

Laatste woorden, afscheidswoorden zijn van bijzonder gewicht voor nabestaanden. Je moet er nog lang op teren als je geliefde er niet meer is. De afscheidswoorden van Jezus zijn uniek, heel bijzonder. Want Hij benadrukt dat zijn weggaan een terugkomen is. Hij neemt afstand, opdat de Bijstand komt. Hij sterft om te leven. Hij zal zijn volgelingen niet als wezen achterlaten (v.18). Vader- en moederliefde tegelijk zullen ze ontvangen. Als Hij weggaat, komt de Heilige Geest, die als een moeder troost. En de liefde van de Vader zullen ze ontvangen. Jezus gaat dus weg om zó altijd bij hen te kunnen blijven!

Gaat dit u boven de pet? Mij ook. Wie het evangelie volgens Johannes leest, moet telkens weer denk-sprongen maken. De samenhang lijkt regelmatig zoek. Toch is er juist bij Johannes veel samenhang tussen Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en de Wederkomst. Het zijn allemaal schakels van dezelfde heilsketen, die u en mij uit liefde wil omhelzen.

 

Het geloof in de opstanding van Jezus doet voor velen alle lichten uit en de spot aan. Pasen? Bespottelijk. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen en dat zal in de toekomst ook nooit gebeuren. Dood is dood. Punt uit.

 

Of God moet zélf het licht aandoen en blijvend laten branden. Ons verlichte ogen geven om te zien wat de wereld niet ziet. Jezus' woorden laat Hij tot ons doordringen: 'maar jullie zullen Mij wél zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven.'(v.19)

 

Om God aan het werk te zien in deze wereld, om Jezus na te volgen in deze tijd en om je door de Geest te laten leiden in alle waarheid, hebben wij ogen nodig om te zien. Oren om te horen. Hoe kom ik daaraan? Dan moet ik gaan leven! Want alleen als ik écht leef krijg ik een ontvankelijk, levend, hart en nieuwe ogen en oren.

 

Maar hoe kan ik gaan léven? 'Omdat Ik leef, daarom zullen jullie ook leven', zegt Jezus. Dus mijn oude mens sterft met Christus op Goede Vrijdag en mijn nieuwe mens staat met Christus op met Pasen! Werd ik eerst door de zonde beheerst, nu word ik door de Levensvorst geregeerd! Op Pasen ben ik bekeerd. Dat is het grote keerpunt. Dat is het scharnier waar de deur van de hoop om draait. Dit doet de toekomst open. 'Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem, roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, - dit is al waar ik op bouw.'(LvdK Gezang 217:1)

 

Pasen is de dag, dat ik tot leven wordt geroepen: 'Ontwaak, gij die slaapt en staat op uit de doôn, en Christus zal over u lichten!' Nu ga ik zien wat de wereld niet ziet. Nu ga ik Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Nu ga ik beseffen dat alles staat of valt met 'Ik leef en gij zult leven'. Alles hangt aan Pasen. Zonder Jezus heb ik geen leven en loop ik met de dood in de schoenen. Zonder Jezus zit er geen muziek in mijn leven, ook al maak ik nog zoveel drukte en kabaal. Zonder Jezus kan ik op een verjaardag niet zingen: 'Lang zal ze leven in de gloria.' Zonder de opstanding van Jezus kan ik niet opgewekt leven. Weet ik eigenlijk niet wat léven is met kwaliteit.

 

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik nog steeds méér moet leren wat écht léven is. Zonden zitten me dwars om deze levenskunst te leren. Te weinig leef ik in gemeenschap met Hem, die de Levensbron is. Ik heb andere gelovigen nodig om het vol te houden in het geloven. Het klinkt me bijvoorbeeld nog steeds als muziek in de oren, dat een jonge Peruaan bij zijn opstaan uit het doopwater uitriep: Gloria a Dios! God alleen de eer!

 

Leven is …. Hoe zou u dit invullen? Ik lees in mijn bijbel en vind o.a. dit: Leven is de leefregels van God, de goede geboden, in acht nemen. Leven is gehoorzamen omdat ik bij God mag en wil horen. Leven is liefhebben en bemind worden. Leven is me door de Geest als gids laten leiden. De leugen haten en de waarheid liefhebben. Vrede najagen, moed vatten en blijdschap putten. Die tinteling van lente-vreugde voelen. Pretoogjes krijgen.

 

Leven is het meervoud van lef. Lef om me niet neer te leggen bij alles wat dood en verderf zaait. Lef om paasliederen te zingen. Lef om te staan in 'de vrijheid van de kinderen Gods'. Lef om niet langer heen en weer te pendelen tussen ongetemde levensdrift en bedekte doodsangst. Me door God laten bewonen als zijn huis. Leven is mijn leven geven voor mijn vrienden. Soms geen leven hebben, omdat je vervolgd wordt. Martelaar en getuige tegelijk zijn. Leven is delen in Zijn lijden én delen in Zijn luister. Leven is gebedsleven kennen. Sámenleven tot Gods eer.

 

Wat is uw enige troost in leven en sterven? Waar houdt u zich aan vast? Of beter nog: waardoor wordt u vastgehouden? Wat is uw levensverzekering? Vandaag antwoord ik het met de tekst zo: Omdat Jezus leeft, zal ik ook leven! Ik laat me niet langer tiranniseren door het schrikbewind van de dood. Ik wil léven. Oud worden is niet mijn hoogste doel. Echt vitaal word ik als ik paas-taal leer spreken. Paulus zegt het zo: 'Ikzelf leef niet meer, want Christus leeft in mij.' (Galaten 2:20). Is dit wartaal? Nee. Begrijp ik ten volle wat ik zeg als ik paas-taal spreek? Nee.

 

Omdat leven ook loven is, leef ik te weinig. Omdat leven geloven is, twijfel ik te veel. Ik verlang daarom naar het leven bij God in zijn gloria. Nu is alles nog zo gebroken. Zo 'ten dele'. Daarom verlang ik naar het ten volle genieten. Nooit meer levensmoe zijn. Altijd aan loven toe. Lang zal ik mét Hem leven in de gloria!

 

Ds. L.W. Smelt Dorpskerk De Bilt 

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.