Home | Groepen

De mannenvereniging is een bijbelstudiegroep van wijkgemeente Dorpskerk. Wij komen een keer in de 14 dagen bijeen in wijkgebouw "De Voorhof". De vergaderingen zijn op maandagavond en beginnen om 20.00 uur. De vergaderingen zijn altijd zeer ontspannen, maar toch serieus. Er is tijd voor diepgaande gesprekken en Bijbelstudie, maar ook wordt er met elkaar gelachen.  Aarzel niet om vrijblijvend een keer een avond bij te wonen!

In de vorige seizoenen zijn de volgende Bijbelgedeelten behandeld:

  • In het seizoen 2008-2009 hebben we een deel van de zgn. kleine profeten behandeld: Micha, Sefanja en Haggai. Vervolgens hebben we de eerste acht hoofdstukken van het boek Openbaringen behandeld.
  • In het seizoen 2009-2010 stond het vervolg van het boek Openbaringen op de agenda.
  • In het seizoen 2010-2011 zijn we begonnen met een Bijbelstudie van de brief van Paulus aan de Galaten. Het tweede deel van het seizoen hebben we het boek Genesis behandeld.
  • In het seizoen 2011-2012 hebben we het boek Exodus behandeld, over de onderdrukking van het volk Israël, de roeping van Mozes, de uittocht uit Egypte, de tocht door de woestijn naar het beloofde land Kanaän en het verbond van God met zijn volk.
  • In het seizoen 2012-2013 hebben we de brieven van Petrus behandeld en ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1 t/m 17.
  • In het seizoen 2013-2014 hebben we de brieven van Johannes en Judas behandeld en ook de artikelen 18 t/m 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
  • In het seizoen 2014 – 2015 zijn weer een aantal artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld. Alle artikelen van de NGB zijn nu aan bod geweest.  De bijeenkomsten werden afgewisseld met ‘vrije onderwerpen’, hetgeen tevens veel geanimeerde gespreksstof opleverde.

Contactpersonen zijn: duo-voorzitters R. van der Weide en J. Schotanus, secretaris de heer A. de Mik, penningmeester de heer G.R. van Someren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de contactenpagina.

Titel Geplaatst
Seizoen 2017/2018 09/18/2017 - 21:10

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.