Home

De jeugdraad ondersteunt de jeugdouderling en de jeugddiaken door samen met hen vise en doelstellingen te formuleren, te signaleren waar extra aandacht in het jeugdwerk nodig is, na te denken over toerusting van betrokkenen in het jeugdwerk en praktisch te helpen bij het uitvoeren van nieuwe initiatieven en plannen. De jeugdraad bestaat uit Marjan Vliek, Adri van der Weide en Jeroen Jumelet.

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.