Home

De jeugdraad ondersteunt de jeugdouderling en de jeugddiaken door samen met hen visie en doelstellingen te formuleren, te signaleren waar extra aandacht in het jeugdwerk nodig is, na te denken over toerusting van betrokkenen in het jeugdwerk en praktisch te helpen bij het uitvoeren van nieuwe initiatieven en plannen. De jeugdraad bestaat uit Marjan Vliek en Adri van der Weide.

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.