Home | Groepen | Protestantse kerk De Bilt
Een kort woord over de fusie.

Vier jaar geleden, op 12 mei 2004 fuseerden de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken tot de Protestantse Kerken Nederland, kortweg PKN. Op dat moment bestond er plaatselijk al een federatie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk. Na de landelijke fusie is er hier gestaag en niet overhaast gewerkt naar de fusie van beide kerkgenootschappen. De Dorpskerk en Opstandingskerk zijn van oudsher hervormde kerken, de Immanuelkerk was een gereformeerde kerk. Op bestuurlijk niveau werd echter al ver voor de landelijke fusie in de Algemene Kerkenraad, de Diaconie en in het College van Kerkrentmeesters nauw samengewerkt. Samen op Weg was hier praktijk. Vorig jaar is uiteindelijk de fusieovereenkomst gesloten, zijn de financiën in een geschoven en is de gemeente in gemeenteavonden uitgebreid geïnformeerd en naar haar mening gevraagd. De classis Zeist heeft vervolgens de noodzakelijke toestemming gegeven voor de fusie hier in de Bilt. Alle noodzakelijke voorbereidingen voor de fusie zijn daarmee afgerond.

Vier jaar geleden werd het landelijk de PKN, op 14 januari 2009 is formeel de fusieakte getekend bij de notaris: per 15 januari 2009 zijn we officieel de Protestantse Gemeente te de Bilt. Dat betekent niet dat we allemaal hetzelfde gaan worden. De eredienst, de manier van werken van de diaconie, de gebouwen, de predikanten: dat verandert allemaal niet.

Dr. J van Amersfoort

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.