Home | Groepen | Activiteiten

De Confessionele Vereniging werd in 1864 opgericht. Zij had ten doel door middel van de Heilige Schrift en de belijdenis werkzaam te zijn binnen de Nederlandse Hervormde Kerk teneinde er zo aan mee te werken, dat deze weer zou worden tot een Christus belijdende kerkgemeenschap Het latijnse woord 'confessio' (confessie) betekent 'bekentenis' of 'belijdenis'. Om deze betekenis gaat het. Een confessioneel is een aanhanger van een bepaalde geloofsbelijdenis. In de PKN betekent 'confessioneel': 'trouw aan de Belijdenis' en omdat de belijdenisgeschriften de belangrijkste dingen uit de Bijbel weergeven, is een confessioneel in de eerste plaats iemand die trouw wil zijn aan de heilige Schrift. Schrift en Belijdenis - om die twee gaat het dus. Maar dan niet alleen als historische documenten, maar allereerst als van God ontvangen woorden van leven, als berichten waar je blij mee bent. Formeel vasthouden aan standpunten die aan Schrift en Belijdenis ontleend zijn, brengt alleen maar partijvorming en twist voort. Dat is het laatste wat confessionelen willen. Het gaat niet om de Belijdenis op zich maar om het leven met de Belijdenis en dat is een boeiend leven. Wie leeft met de Bijbel en wie heeft ontdekt dat de belijdenisgeschriften, als wegwijzers langs de wegen van de Kerk, ook voor ons nuttig zijn, die zou confessioneel genoemd kunnen worden, ook al gebruikt hij die benaming niet.

Meer weten van de Confessionele Vereniging? Contactpersoon: Pieter van Maaren

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.