De eerste collecte is een diaconale inzameling en is bestemd voor Actie Vakantietas

Kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie. 

De gezamenlijke PKN kerken van De Bilt, Bilthoven en Den Dolder verzorgen ook dit jaar weer vakantietasjes voor de 110 kinderen en jongeren van voedselbank afhankelijke gezinnen.

De diaconie van onze gemeente verzorgt met behulp van de jongerengroepen van Oosterlicht- en Dorpskerk 32 tasjes voor jongeren van 12-16 jaar. Helpt u ook mee om deze jongeren een fijne vakantie te geven? Uw bijdrage is welkom op NL 23 RABO 0308300076 tnv Diaconie Protestantse Gemeente De Bilt

De tweede, kerkrentmeesterlijke inzameling is bestemd voor onderhoud aan alle gebouwen en terreinen, een belangrijke, noodzakelijke en kostbare taak.