De beide inzamelingen zijn vandaag kerkrentmeesterlijke collectes. De 1e collecte is voor pastoraat, de reguliere en specifieke zorg en aandacht voor gemeenteleden. De 2e collecte is voor een wijkgebonden doel zoals de gemeentemaaltijd bij de startzondag. Van harte aanbevolen.